Saturday، February 14، 2009

روزهای سخت دفاع

این ماه رو کلا روزهای کاری رو کاهش دادیم تا بالاخره این پروژه ارشد رو به سامان برسانیم! من خیلی وقته که کلی از کارهاش رو انجام دادم ولی هیچ وقت یه فرصت پایدار برای اینکه کامل روش وقت بگذارم رو نداشتم، فعلا امیدواریم که بتونیم تا پانزدهم این ماه دفاع کنیم، هر چند سخت و دور از انتظار است ولی آرزو بر جوانان عیب نیست که هست؟