Monday، March 21، 2011

سعه صدر

سعه صدر بالای حاکمیت واقعا بیداد میکند! فکر کنم اصلا منطقی نباشد که بپرسم چرا فیلتر شده اینجا دوباره. به خاطر دو نامه اخیر یا به هر علت دیگری فعلا که آزادترین مملکت جهان تحمل دو خط نوشته را نیز از دست داده. دفعه قبل برای پیگیری میل زدم که البته باز نیز نهایتا معلوم نشد دلیلش چیست. این بار اما دیگه نمیخوام حتی میل هم بزنم. واقعا مشکل مال کسی است که از چهار تا نوشته و حرف زدن معمولی مردم خودش میترسه و احساس میکنه میتونه جلوشو بگیره. بالطبع همانطور که قرار نیست برای آب خوردن هم اجازه بگیریم برای حرف زدن و نوشتن نیز اجازه کسی لازم نیست. 
این البته برای همین تعدادی که اینجا رو میخوندند مشکل ساز میشه که فعلا میتونید از گوگل ریدر بخونید.