Friday، October 14، 2011

خبر فوری یا دلیوری ریپورت

یه ویدیو از شبکه خبر جدیدا تو یونیوب گذاشتند که وسط یه گزارش از حواشی بازی ایران و بحرین ناگهان یه عنوان «خبر فوری» میاد و گزارشگر میاد که رهبر معظم رسید کرمانشاه و دوباره برمیگردند به گزارش. 
نمیدونم چنین خبری احتمالا اشاره‌ای باید داشته باشد به وضعیت اسفناک مسافرت‌ها در ایران و آمار تصادفات و سوانح که همیشه ممکن یه طرف این مسیر به سمت ملکوت باز شود. تنها چنین وضعی است که مثلا رسیدن از تهران به کرمانشاه را تبدیل به یک خبر فوری میکند. 
لینک ویدیو: http://youtu.be/pp23EUQnwX8
قبل از این هم خبری طلبکارانه تو سایت تریبون منتشر شده بود که سفر رهبر در کدام روزنامه‌ها تیتر اول نشده و صفحه اول همه روزنامه رو آورده که بلااستثنا در همه روزنامه‌های دولتی بیش از نصف صفحه اول رو اشغال کرده و همین میشود دلیل فرمایشی بودن. این یعنی به متن آوردن زورکی خبری که به هیچ عنوان در شرایطی واقعی چنین بهایی ندارد، روزی که اولین خبر رسانه‌های دنیا درباره اتهام به ایران است. 
خبری نیز در آینده آمده که از سرازیر شدن آگهی های شرکت نفت به کیهان خبر میدهد، خبر کامل نیز شرایط رو بیشتر مشخص میکند. و سهم هر روزنامه رو از این صله معین میکند. یعنی پول میدهیم تیتر بزنید.